VINO LA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”! PROFESIONALISM, PERFORMANȚĂ, SIGURANȚĂ

Pentru anul școlar 2018-2019 propunem 2 clase pregătitoare conduse de:
Prof. Nemeș  Olivia Ligia
Prof. Barbu Laura

Activitatea se va desfășura  la LICEUL TEORETIC ,,PETRU MAIOR’’ OCNA MUREȘ, Str. Vadului nr. 1.
Perioada de înscriere: 8-26 martie 2018 completarea cererilor de înscriere, în intervalul orar 8-18
ACTE NECESARE
⦁    Cerere tip de înscriere ( de la secretariat)
⦁    Bulletin de identitate al părintelui (original și copie)
⦁    Certificatul de naștere al copilului (original și copie)
⦁    Copia documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică a copilului