Precizări cu privire la organizarea și defășurarea Examenelor Naționale 2018 și a calendarelor aferente

OMEN 4973 – privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a  în anul şcolar 2017-2018

OMEN 4972 – privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2018

OMEN 4795 –  privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017-2018