ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018- 2019

Va începe din data de 21 mai 2018

        Înscrierile se vor face la secretariatul unității Liceului Teoretic “Petru Maior”

                Ocna Mureș în intervalul 12,30 – 15,30

CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR DE ÎNSCRIERE

 • Etapa 1:   21 mai – 8 iunie
 • Etapa 2:   25 iunie – 20 iulie (copii respinși în etapa 1 vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru etapa a II-a)
 • Etapa de ajustări:  perioada 30 iulie – 31 august (copiii respinși în etapa 2 vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa de ajutări).

Documentele necesare înscrierii:

 • – cerere  tip eliberată de unitatea de învățământ
 • – copie certificat de naștere a copilului
 • – copie BI/CI părinți
 • – copie Hotărâre judecătorească de încredințare a copilului(dacă este cazul)
 • – copie certificat deces părinte(dacă este cazul)
 • – copie decizie pentru copii în plasament(dacă este cazul)
 • – copie după fila corespunzătoare din registrul propriu general de evidență a salariaților pentru ambii părinți (pentru copii înscriși la GPP nr.6)
 • – certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului(dacă este cazul)
 • – adeverință medicală privind starea de sănătate a copilului

Director adjunct,

Profesor Chirila Pelaghie Ioana Adela