ÎNSCRIEREA ÎN GRĂDINIȚE AN ȘCOLAR 2019- 2020

În urma finalizării etapei de reînscriere în învățământul preșcolar, va începe din data de 20 mai 2019 înscrierile în grădinițe pentru anul școlar 2019- 2020.

                  Înscrierile se vor face la secretariatul unității Liceului Teoretic “Petru Maior”

                                               Ocna Mureș în intervalul 12,30 – 15,30

CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR DE ÎNSCRIERE

Etapa 1

 • 20.05.2019 – 07.06.2019, părinţii copiilor vor depune cererile în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar, care au locuri disponibile pentru anul şcolar 2019– 2020.
 • 10.06.2019 – 14.06.2019, proceserea cererilor de înscriere
 • 18 iunie 2018 – ora 15 – Unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru anul şcolar 2019 – 2020, după prima etapă.

Etapa 2

 • 24.06.2019 – 19.07.2019, colectare cererilor de înscriere
 • 22.07.2019 – 26.07.2019, procesarea cererile de înscriere

După aceste două etape este prevăzută și o ETAPĂ DE AJUSTĂRI în intervalul calendaristic 29.07.2019 – 30.08.2019.

Documente necesare înscrierii la grădiniță 2019:
 • Cerere de înscriere la grădiniță. Pe cerere, părintele poate să completeze maximum trei opțiuni pentru grădinițe. Obligatoriu va fi completată cel puțin o opțiune.
 • Copie certificat de naştere copil.
 • Copie buletin părinte/tutore/reprezentant legal.
 • Hotărâri judecătorești de încredințare a copilului (dacă este cazul).
 • Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare.
 • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat.

Director adjunct,

Profesor Chirila Pelaghie Ioana Adela