Despre noi

Istoricul liceului

Numele Liceului Teoretic din orașul de pe malul stâng al Mureșului  ,,Petru Maior,, ne amintește de o mare personalitate a veacului al VIII-lea, istoric autentic, filolog și scriitor iluminist ,,virtual filosof,, (după cum îl numea L. Blaga), militant pentru drepturile românilor din Transilvania și un  mare pedagog.

 Este cunoscut faptul că începutul școlii românești transilvănene  sta sub semnul mecenatului bisericii ortodoxe. In secolul XVIII odată cu mișcarea de emancipare socială și națională a românilor din Transilvania au fost construite numeroase scoli, majoritatea sub patronatul direct al bisericii și sub îndrumarea directă a clerului.

 Conform documentelor, școala din  Ocna Mureș a fost atestată documentar in anul 1811. La vremea respectivă școala funcționa pe lângă biserica română unită.  Nicolae Dobra în monografia orașului (1996) menționează existența unei Scoli Primare Reformate  ,,înființată în anul 1876, fiind înzestrată cu bibliotecă și muzeu,,(Ocna Mureș, monografie 1996, pag 76).Tot autorul monografiei consemnează  existența unei scoli confesionale  , transformată în 1877 în scoală comunală. Din această instituție de învățământ ia naștere , în anul 1878 ,, Scoala primară de stat,,. Se pare însă că până în 1919  în localitatea Ocna Mureș a existat doar o școală elementară, ca urmare a unei populații restrânse.

Documentele atestă înființarea în anul 1912 a Gimnaziului Comercial de Stat care va funcționa cu un număr de patru clase.  Din 1919, ca urmare a influențelor istorice ulterioare primului Război Mondial , școala va fi preluată de statul român și va funcționa separat și  cu o clasă de fete.Din anul 1934 va funcționa până în anul 1954 sub denumirea de Scoală Comercială.Aceeași instituție  își va schimba profilul și denumirea și devine din anul 1954 –Scoală Medie, iar din 1962 devine Liceu Teoretic.

Majoritatea generațiilor de intelectuali ai orașului a invățat într-un liceu în care profesori competenți i-au pregătit pentru meseriprecum: inginer, profesor, medic, tehnician ăn duiverse specialități….

În ciuda rezultatelor foarte bune în pregatirea elevilor, în 1978, liceul a trebuit să dea tribut sistemului de învatamant comunist, fiind desfiintat se trece la instruire bazata pe licee industriale, cultura generala fiind ideal apartinand trecutului. Denumirea liceului este schimbata în Școala Generala de 10 ani, dar dascalii fideli scolii raman pentru a-și îndeplinii nobila meserie de înnobilare a caracterelor în devenire prin știința lor.

În 1990 școala a reprimit denumirea de Liceu Teoretic, reparându-se astfel eroarea din 1978. Din anul 1996 se va numi Liceul Teoretic ”Petru Maior”.Liceul ființează și în anul 2013 sub denumirea de Liceul Teoretic ”Petru Maior” cu profil real și uman, păstrând din 1996 cate  3 clase pe nivel specializările : matematică-informatică, stiințe ale naturii și filologie. Forma de învățământ este cea de zi, iar limba de predare este limba română.

Petru Maior

Mare personalitate a veacului al VIII-lea, istoric autentic, filolog și scriitor iluminist ,,virtual filosof,, (după cum îl numea L. Blaga), militant pentru drepturile românilor din Transilvania și un mare pedagog.

Data nașterii sale nu este cunoscută cu exactitate, însă în urma cercetării cu exactitate a mai multor documente s-a ajuns la concluzia că Petru Maior s-a născut în 1761 la Târgu Mureș. Atestată pe la începutul secolului al XVIII-lea , familia Maior avea o tradiție mic-nobiliară și cărturărească.Spirit inteligent și inventiv Petru Maior se diferențiază ca elev al gimnaziului greco-catolic din Târgu-Mureș.Îsi continuă studiile la Sibiu , Blaj , Roma, sau Viena, însă formația sa spirituală va rămâne permanent legată de Blaj, ,,orașul în care a răsărit soarele românismului,, (M Eminescu). Contactul cu mișcarea de idei a sec. al XVIII-lea are loc în perioada studiilor la Colegiul ,, De propaganda Fide,, din Roma, unde l-a avut coleg pe Gheorghe Șincai.Se presupune că încă din perioada aceasta datează o amplă documentație pentru lucrările sale istorice și filologice care de altfel vor urma să contureze liniile directoare ale formației sale spirituale. Reîntors la Blaj, în calitate de profesor al,, Seminarului teologic,, va incerca să materializeze o parte din proiectele sale stiințifice ,dar va reuși să inițieze și o colaborare cu numeroși cărturari din provinciile românești. Ca urmare a însușirii ideilor iluministe , a înțeles că progresul material și spiritual nu se poate realiza decât prin studiu, prin învățătură si prin combaterea ignoranței de orice fel. În operele sale, Petru Maior realizează un tablou politico-cultural al epocii sale, manifestând o atitudine vehementă împotriva a tot ce leza ființa și demnitatea națională a românilor. In cartea sa ,,Didahiile,, Petru Maior spune: ,,Aceasta este ceea ce mă doare cel mai tare, că atâta neștiință stăpânește lumea,,(apud. Alexandru Piru, Literatura română premodernă, EPL. ,1964, pag. 71)sau,, Se cade pururea și necurmat a se face poporului învățătura prin ferirea de păcate și sporirea de fapte bune și a-l deprinde cu măiestrie de a se cunoaște pe sine.,,(idem, pag.70) Măiestria pedagogică și devotamentul său pentru a-i învăța pe copii să scrie și să citească, dorința de a combate ignoranța și iubirea sa pentru pământul strămoșesc sunt doar câteva motive pentru care Liceul Teoretic ,, Petru Maior,, poartă numele marelui cărturar.

,,Opera lui Petru Maior stă sub semnul filosofiei iluministe și a raționalismului, avand ca fundament determinismul, dreptul natural și interpretarea liberă a Bibliei și a istoriei bisericii. ,,(Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900).Dintre operele sale putem aminti: ,,Lexiconul de la Buda ,, (1809 ),,Istoria pentru inceputul romanilor în Dacia (1812),,Istoria besericei românilor atat a cestor din coace , precum și a celor din colo de Dunăre ,,(1813).

Petru Maior , poate mai mult decat ceilalți corifei ai Școlii Ardelene se remarcă în contextul epocii prin operele originale, prin traduceri, prin spiritul polemic și critc , dar mai ales prin iubirea de carte, pentru că numai cu ajutorul cărții va reuși să promoveze ideile care i-au guvernat existența. (Prof. Stanciu Aurora )