DATE PROIECT THE CHANGE AGENT

Activitățile proiectului ,,THE CHANGE AGENT”, contract nr. 2018-EY-PMIP-R1-0016 din cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 având un buget de 24.400 eur,  s-au desfășurat respectând Strategia de îmbunătățire a procesului educațional în școlile din județul Alba, în cadrul căreia unitatea noastră școlară este parteneră, înregistrând un grup țintă de 20 elevi și 30 părinți.

Modalitatea prin care profesorul poate să devină un agent real al schimbării este  cea în care limitele personale tind să fie depășite iar implicarea este totală și personală. În acest sens, un număr de  35 cadre didactice din școală au participat la sesiuni de informare, care au avut următoarele activități specifice:

  • Învăţarea bazată pe proiect;
  • Învăţarea prin rezolvarea de probleme.
  • Abordarea deschisă a relației FAMILIE-ȘCOALĂ;
  • munca în echipă; asumarea unor roluri diferite în cadrul acesteia;
  • Construirea de  “echipe de schimbare”;
  • Dezvoltarea competenţelor necesare implementării practicilor inovatoare în şcoli;
  • Transformarea profesorilor în facilitatori ai învăţării într-un sistem de educaţie centrat pe elev;
  • Dobândirea abilităţilor şi deprinderilor necesare utilizării instrumentelor şi metodelor neconvenţionale în proiecte interdisciplinare;
  • Încurajarea autodepășirii;
  • Accentuarea importanței PROCESULUI educațional în detrimentul FINALITĂȚII.

DIRECTOR:     PUSTAI ALINA  

RESPONSABIL PROIECT:  TECAR DAN