Anunt important acizitie servicii catering

Liceul Teoretic ,,Petru Maior’’ Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze SERVICII DE CATERING – HRANĂ PENTRU BENEFICIARI – COD CPV 55520000-1 – Servicii de catering (Rev.2). 

Suma maximă disponibilă este de 184.800 lei, fără TVA, in total 201.4322 lei inclusiv TVA.

    În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la Secretariatul Liceului Teoretic ,,Petru Maior’’ Ocna Mures, pâna în data de 30.10.2018 ora 10.00. 

     Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 30.10.2018 ora 12.00.

     Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1043548 precum și pe site-ul www.liceulteorerticpetrumaiorocnamures.ro

Cuantumul garanţiei de participare este de: 1848 lei. Contul in care se va vira garantia de participare este  RO62TREZ0045006XXX001313,  deschis la Trezoreria Aiud.

 Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258870559, persoană de contact Barbu Laura sau prin e-mail, la adresa teo.ocna@mail.albanet.ro

Caiet sarcini

Procedura de achizitie