ÎNSCRIEREA ÎN GRĂDINIȚE AN ȘCOLAR 2019- 2020

În urma finalizării etapei de reînscriere în învățământul preșcolar, va începe din data de 20 mai 2019 înscrierile în grădinițe pentru anul școlar 2019- 2020.

 

                  Înscrierile se vor face la secretariatul unității Liceului Teoretic “Petru Maior”

                                               Ocna Mureș în intervalul 12,30 – 15,30

 

CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR DE ÎNSCRIERE

Etapa 1

§  20.05.2019 – 07.06.2019, părinţii copiilor vor depune cererile în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar, care au locuri disponibile pentru anul şcolar 2019– 2020.

§  10.06.2019 – 14.06.2019, proceserea cererilor de înscriere

§  18 iunie 2018 – ora 15 – Unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru anul şcolar 2019 – 2020, după prima etapă.

Etapa 2

§  24.06.2019 – 19.07.2019, colectare cererilor de înscriere

§  22.07.2019 – 26.07.2019, procesarea cererile de înscriere

 

După aceste două etape este prevăzută și o ETAPĂ DE AJUSTĂRI în intervalul calendaristic 29.07.2019 – 30.08.2019.

 

Documente necesare înscrierii la grădiniță 2019:

§  Cerere de înscriere la grădiniță. Pe cerere, părintele poate să completeze maximum trei opțiuni pentru grădinițe. Obligatoriu va fi completată cel puțin o opțiune.

§  Copie certificat de naştere copil.

§  Copie buletin părinte/tutore/reprezentant legal.

§  Hotărâri judecătorești de încredințare a copilului (dacă este cazul).

§  Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare.

§  Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat.

 

Director adjunct,

Profesor Chirila Pelaghie Ioana Adela

 


Înscrierea în învățământul primar 2019-2020

Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Informații utile:

Acte necesare înscrierii


Calendar înscriere_învățământ_primar 2019-2020


Centre și comisii evaluare psihosomatică

Circumscripție LICTPM

Grafic clasa preg. cu întâlnirile

Grafic evaluare psihosomatică

Informații părinți

Metodologie_ înscriere învățământ primar 2019

Numere de telefon utile

Ordin 3191- structura anului școlar 2019-2020

Program înscrieri

Program Ziua Porților Deschise

Partener media