ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018- 2019

Va începe din data de 21 mai 2018

 

        Înscrierile se vor face la secretariatul unității Liceului Teoretic “Petru Maior”

                Ocna Mureș în intervalul 12,30 – 15,30

 

CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR DE ÎNSCRIERE

  • Etapa 1:   21 mai – 8 iunie
  • Etapa 2:   25 iunie – 20 iulie (copii respinși în etapa 1 vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru etapa a II-a)
  • Etapa de ajustări:  perioada 30 iulie – 31 august (copiii respinși în etapa 2 vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa de ajutări).

Documentele necesare înscrierii:

·         - cerere  tip eliberată de unitatea de învățământ

·         - copie certificat de naștere a copilului

·         - copie BI/CI părinți

·         - copie Hotărâre judecătorească de încredințare a copilului(dacă este cazul)

·         - copie certificat deces părinte(dacă este cazul)

·         - copie decizie pentru copii în plasament(dacă este cazul)

·         - copie după fila corespunzătoare din registrul propriu general de evidență a salariaților pentru ambii părinți (pentru copii înscriși la GPP nr.6)

·         - certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului(dacă este cazul)

·         - adeverință medicală privind starea de sănătate a copilului

Director adjunct,

Profesor Chirila Pelaghie Ioana Adela

 

 

 

Partener media