Personal grădiniţe/şcoală primară

 

Tabel nominal cu personalul  didactic, personalul didactic auxiliar de la Gradinita  cu Program Normal Nr 1, Dragalina nr 53 Ocna Mures

             

Nr crt

Numele si prenumele

Functia

UNITATEA SCOLARA

1

Chirila Pelaghie Adela

Prof.inv prescolar 

Gradinita cu Program Normal nr 1 Ocna Mures

2

Repede Maria

Prof. inv prescolar     

Gradinita cu Program Normal nr 1 Ocna Mures

3

 

Takacs Emese

 

Prof. inv prescolar    

 

Gradinita cu Program Normal nr 1 Ocna Mures

 

4

Kiss Andreea

Prof.inv prescolar-sectia maghiara

Gradinita cu Program Normal nr 1 Ocna Mures

 

 

 

Tabel nominal cu personalul  didactic, personalul didactic auxiliar  de la  Gradinita   cu Program Normal Nr 3,Malinului  nr 4 Ocna Mures

 

Nr crt

Numele si prenumele

Functia

UNITATEA SCOLARA

1

Vaida Manuela Carmen

Prof. inv prescolar  

Gradinita cu Program Normal nr 3 Ocna Mures

2

Doboczi Marcela

ingrijitoare

Gradinita cu Program Normal nr 3 Ocna Mures

 

 

Tabel nominal cu personalul  didactic, personalul nedidactic de la Scoala primara Uioara de jos  si Gradinita cu Program Normal Nr 7,Ocna Mures

 

Nr crt

Numele si prenumele

Functia

UNITATEA SCOLARA

1

Marina Sidonia

Prof. inv prescolar 

Gradinita cu Program Normal nr 5 Ocna Mures

2

Purcaru Daniela

Profesor religie ortodoxa

Scoala Primara Uioara de Jos

3

Arinar Romeo

 

Educatie fizica si sport

Scoala Primara Uioara de Jos

4

Cristea Georgiana

Limba Engleza

Scoala Primara Uioara de Jos

5

Andone Teodora

Prof inv prescolar

Scoala primara Uioara de Jos

6

Buta Anamaria

ingrijitor

Scoala Primara Uioara de Jos

 

 

 

 

Anunt important acizitie servicii catering

Liceul Teoretic ,,Petru Maior’’ Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze SERVICII DE CATERING – HRANĂ PENTRU BENEFICIARI - COD CPV 55520000-1 - Servicii de catering (Rev.2). 

Suma maximă disponibilă este de 184.800 lei, fără TVA, in total 201.4322 lei inclusiv TVA.

    În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la Secretariatul Liceului Teoretic ,,Petru Maior’’ Ocna Mures, pâna în data de 30.10.2018 ora 10.00. 

     Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 30.10.2018 ora 12.00.

     Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1043548 precum și pe site-ul www.liceulteorerticpetrumaiorocnamures.ro

Cuantumul garanţiei de participare este de: 1848 lei. Contul in care se va vira garantia de participare este  RO62TREZ0045006XXX001313,  deschis la Trezoreria Aiud.

 Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258870559, persoană de contact Barbu Laura sau prin e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Caiet sarcini

Procedura de achizitie

Partener media